Een grafisch ontwerp in 4 stappen

Of het nu om een logo, een flyer, een poster of een complete huisstijl gaat, er komt heel wat kijken bij het maken van een grafisch ontwerp. Voordat het eindresultaat wordt geleverd, zijn er nogal wat afwegingen, keuzes en hordes gepasseerd.

Maar hoe komt een grafisch ontwerp nu tot stand? Graag neem ik je mee in dit proces.

Stap 1 Informatie verzamelen

Voordat ik kan beginnen, verzamel ik de nodige input. Dit doe ik door in gesprek te gaan met mijn klant. Wat wil de klant uitstralen? Heeft hij zelf al ideeën over de uitstraling, of een voorkeur voor kleurgebruik? En, ook een belangrijke vraag: wat heeft de klant nodig aan eindproduct? Soms blijkt tijdens het gesprek dat de klant op zoek is naar meer producten dan waarvoor ‘ie in eerste instantie bij mij gekomen is. En het komt zelfs voor dat de klant een totaal ander product nodig heeft. Dan geeft de klant bijvoorbeeld aan dat hij een flyer wil, maar tijdens het gesprek blijkt dat hij beter een online campagne op social media kanalen kan opzetten.

Stap 2 Het ontwerp

Met de input die ik van mijn klant heb gekregen, ga ik aan de slag. Schetsen, ‘ouderwets’ op papier of op de computer, inspiratie opdoen en het ontwerp vervolgens uitwerken in professionele grafische computerprogramma’s. Rekening houdend met de eisen en wensen van de klant kies ik voor een vormentaal, kleurgebruik en lettertypes. Ook het eindproduct neem ik hierin mee. Want of het ontwerp online wordt gebruikt, voor drukwerk, of voor signing op bijvoorbeeld een bedrijfsauto, heeft invloed op het ontwerp.

De kracht van goed fotomateriaal bij een grafisch ontwerp wordt nog weleens onderschat. Je zou stockfoto’s kunnen gebruiken: standaard foto’s die via online marktplaatsen te koop worden aangeboden. Voor sommige projecten kan dit prima, maar wil de klant een eigen uitstraling of een uniek beeld schetsen, dan is het beter een goede fotograaf in te schakelen.

Stap 3 Afstemmen met de klant

Doordat ik zo goed mogelijk naar mijn klant probeer te luisteren bij stap 1, roept het eerste ontwerp bij de klant in de meeste gevallen al een positief gevoel op. Niet dat het dan al klaar is: meestal komen er nog één of twee correctierondes aan te pas om tot het uiteindelijke ontwerp te komen. Gelukkig gaat het dan vaak om kleine aanpassingen, zoals een iets andere kleurstelling.

Stap 4 Het uiteindelijke ontwerp

Nadat de klant het uiteindelijke ontwerp heeft goedgekeurd, moet ik het ontwerp nog ‘drukklaar maken’. Dat betekent allereerst het ontwerp nog een keer nauwkeurig doorlopen en alles tot op de millimeter checken. Dan eventueel de kleurinstellingen nog aanpassen en het juiste bestandsformaat kiezen voor het eindproduct. Gaat het om drukwerk, dan kan ik eerst nog een proefdruk vragen om te controleren of alle kleuren en foto’s er goed uit komen te zien. En als het drukwerk uiteindelijk wordt geleverd, dan check ik ook dit nog voordat het naar de klant gaat.

Het mag duidelijk zijn dat een grafisch ontwerp niet zomaar even uit de mouw wordt geschud. Goed luisteren naar de wensen van de klant, dit vertalen naar een grafisch ontwerp en goed communiceren met de klant zijn eigenschappen van een goed grafisch ontwerper. En die maken voor de klant het verschil.