De eisen voor de energieprestatie van nieuwbouwwoningen gaan vanaf 2020 veranderen. Niet alleen wordt de rekenmethode anders, de eisen worden ook strenger. Alle woningen moeten dan een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) zijn. Ook zijn dan de verschillende onderdelen niet meer zomaar onderling uitwisselbaar, iets dat nu nog wel mag. Een woning moet dus op alle punten goed scoren.

De BENG-eisen worden dan ingevuld aan de hand van drie criteria:
• De maximale hoeveelheid energie die nodig is om een gebouw te verwarmen en te koelen. Voor woningen vastgesteld op 25 Kwh per m2 per jaar.
• De maximale hoeveelheid niet-hernieuwbare energie, minus duurzaam opgewekte energie. Voor woningen vastgesteld op 25 Kwh per m2 per jaar.
• Het minimale aandeel van hernieuwbare energie. Voor woningen vastgesteld op 50%.

Dat heeft nogal wat gevolgen voor het ontwerp en de manier van bouwen. Op de eerste plaats moet de totale energiebehoefte van de woning omlaag. Dat kan door beter te isoleren en beter luchtdicht te bouwen, om de warmteverliezen tot een minimum te beperken. Een direct gevolg hiervan is dat er ook meer aandacht moet komen voor de ventilatie om evengoed een gezond binnenklimaat te behouden.

Verder is het ontwerp van de woning van grote invloed op de energiebehoefte. De ideale oplossing is een gesloten noordgevel en een open zuidgevel. Want veel glas op het zuiden heeft als voordeel dat de woning ’s winters voor een belangrijk deel door de zon wordt opgewarmd. Het risico bestaat dan natuurlijk wel dat de ruimtes in de zomerperiode te warm worden. Maar de energie om te koelen moet ook zo veel mogelijk beperkt worden. Een goede zonwering is dan een must. Bijvoorbeeld door luifels die de zon in de zomer tegenhouden, maar waar de zon in de winter, als die laag aan de hemel staat, nog lekker naar binnen kan schijnen. Een belangrijke taak dus voor architecten en ontwerpers!
Energie Neutraal
Verder moeten opwekkingsapparaten, die zorgen voor warmte, koeling, warm water maar ook de ventilatoren, voor een deel worden gevoed met duurzame energie. Daar zijn verschillende oplossingen voor. Zonnepanelen zorgen voor stroom, collectoren voor warm water en met een warmtepomp wordt warmte uit de aarde of de lucht gehaald. Ook warmteterugwinning is een optie: hierbij wordt de warmte uit ventilatielucht of uit douchewater gebruikt.

Al met al hebben de BENG-eisen grote invloed op de toekomstige nieuwbouwplannen. Op dit moment worden al veel van de beschreven maatregelen toegepast. In de toekomst wordt dat steeds verder uitgebouwd wordt, totdat voldaan moet worden de eisen van ‘Bijna Energie Neutraal Gebouwen’ vanaf 2020.

Nu al worden bij Bureau B de eerste ‘BENG-woningen’ en zelfs de volledig energie-neutrale woningen uitgewerkt. De expertise die ik hiermee opbouw op dit gebied zal alleen maar worden uitgebreid.
Dus heb je bouwplannen en heb je aandacht voor het milieu en duurzame energie, neem dan contact met me op. Ik help je er graag verder mee.